Politica de confidentialitate

Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o prioritate pentru Enjoy Studios , cu sediul in Str. 9 Mai,78, Bacau, in calitate de studio de videochat. Prin urmare, Enjoy Studios urmareste in permanenta asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu principiile privind protectia datelor.

Prezenta Politica privind protectia datelor cu caracter personal (“Politica“) vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor https://enjoystudios.ro/ (“Pagina de internet“, “Site-ul“), ale aplicantilor, ale colaboratorilor, precum si ale altor persoane care contactează Enjoy Studios, se aplica datelor colectate prin intermediul Paginii de internet, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectam prin serviciul e-mail sau alte contacte offline. Politica a fost elaborata in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) si contine informatii privind cerintele aplicabile protectiei prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

Enjoy Studios colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

In cazul in care sunteti utilizator al Paginii de internet

Utilizam datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastra in momentul accesarii Paginii de internet in scopul de a monitoriza traficul si imbunatati conținutul Site-ului. Baza legala pe care se intemeiaza această activitate de prelucrare a datelor consta in interesul nostru legitim de a asigura functionarea corespunzatoare a site-ului societatii, precum si imbunatatirea site-ului.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate in acest context vizeaza ora si data accesarii site-ului si adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

 

In cazul in care sunteti abonat la newsletter-ul Enjoy Studios

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastra de contact in scopul de a va trimite, in format electronic, materiale informative cu privire la viitoarele oferte sau oportunitati de colaborare cu Enjoy Studios care prezinta interes pentru dumneavoastra, dar numai dacă v-ati abonat, si, prin urmare, v-ati dat acordul in mod expres cu privire la aceasta prelucrare. Va puteti retrage acordul in orice moment exprimandu-va astfel opțiunea de a nu mai primi note informative in viitor, facand clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa office@enjoystudios.ro.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general, numele si prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numarul de telefon, pe care ni le comunicati în mod direct, de exemplu la momentul completarii sectiunii de abonare disponibila pe Pagina de internet.

 

Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact in scopul comunicarii cu dumneavoastra cu privire la orice aspecte relevante privind colaborarea cu Enjoy Studios. De asemenea, baza legala pe care se intemeiaza prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentata de executarea contractului nostru.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general, numele șisprenumele dumneavoastră, functia, adresa de e-mail, numarul de telefon, precum si alte date cu caracter personal pe care este posibil sa ni le comunicati in mod direct.

 

In cazul in care sunteti candidati/candidate pentru ocuparea unui post in cadrul Enjoy Studios

Utilizam datele cu caracter personal din CV-urile pe care le primim în scopul de a evalua calificarile detinute de candidati pentru a putea ocupa o anumita functie in cadrul Enjoy Studios sau pentru a semna un contract de colaborare ca model sau trainer. Baza legala pe care se intemeiaza prelucrarea consta in incheierea si executarea contractului relevant.

Categoriile de date care sunt prelucrate in cadrul relatiei dintre societate si dumneavoastra vizeaza numele, adresa de e-mail, numarul de telefon, domiciliul, date cu caracter personal incluse in CV-uri, date privind educatia si formarea profesionala, calificari profesionale, precum si alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de catre dumneavoastra in mod direct.

 

In cazul in care contactati sau vizitati Enjoy Studios

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a asigura securitatea sediului, activelor si personalului societatii. In acest caz, baza legala pe care se intemeiaza prelucrarea datelor cu caracter personal consta in interesul legitim al Enjoy Studios de a proteja sediul, activele si personalul societatii. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate in acest context vizeaza numele si alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastra in mod direct.

 

In cazul în care sunteti partener contractual al Enjoy Studios

Mentinerea relatiei contractuale cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra relevante cu caracter personal in scopul menținerii relatiei contractuale cu dumneavoastra. In acest caz, baza legala pe care se intemeiaza prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentata de executarea contractului nostru.

 

Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact in scopul comunicarii cu dumneavoastra cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. De asemenea, baza legala pe care se intemeiaza prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentata de executarea contractului nostru.

Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt numele dumneavoastra, adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le puteti pune la dispozitie in mod direct.

 

In cazul în care sunteti un reprezentant, o persoană de contact, un salariat sau alt colaborator al unui partener contractual al Enjoy Studios

Mentinerea relatiei noastre contractuale cu partenerul nostru contractual

Utilizam datele dumneavoastra relevante cu caracter personal in scopul de a mentine relatia noastra contractuala cu partenerul nostru contractual. In acest caz, baza legala pentru prelucrare este reprezentata de interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzatoare a relatiei contractuale.

 

Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact in scopul comunicarii cu dumneavoastra cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. De asemenea, in acest caz, baza legala pentru prelucrare este reprezentata de interesul legitim de a asigura gestionarea adecvata a relatiei contractuale.

In toate situatiile, datele vor fi furnizate fie in mod direct de catre dumneavoastra, fie de catre partenerul contractual. Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general, numele dumneavoastra, functia, adresa de e-mail, numarul de telefon, precum si alte date cu caracter personal puse la dispozitia Enjoy Studios, de regula, de către dumneavoastra, astfel cum acestea sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus.

 

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru a putea beneficia de serviciile prestate de catre Enjoy Studios. Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de catre Enjoy Studios. Pentru activitatile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara.

In cazul in care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastra in mod direct, va rugam sa furnizati toate categoriile de date cu caracter personal solicitate in scopurile mentionate mai sus.

In cazul in care furnizati Enjoy Studios date cu caracter personal ale altor persoane fizice, va rugam sa le informati, inainte de dezvaluirea datelor, despre modul in care Enjoy Studios intentioneaza sa prelucreze datele, astfel cum se prevede in aceasta Politica privind protectia datelor cu caracter personal.

 

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare, Enjoy Studios poate dezvalui datele astfel colectate catre partenerii sai contractuali, catre afiliatii sai ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri:

– in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al Enjoy Studios;

– in cazul unor campanii promotionale organizate de catre Enjoy Studios impreuna cu respectivii parteneri contractuali sau afiliati ai Enjoy Studios;

– pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea acestei pagini de internet si a serviciilor derulate prin intermediul ei;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional, in conditiile si limitele prevazute de lege;

– atunci cand dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Enjoy Studios nu vor fi transferate in afara Romaniei.

 

Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal inceteaza de indata ce scopurile prelucrarii sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor inceteaza sa mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevazută de tprivind arhivele nationale din Romania si reglementarile locale ale Enjoy Studios, expira.

 

Drepturile de care beneficiati

In legatura prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal descrisa prin prezenta Politica, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii precum si dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment. In plus, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate in aceasta Politica), va rugam sa va adresati la: office@enjoystudios.ro.